(rubrik saknas)

Sedan 2006 har vi fått ett bättre Sverige. Ett Sverige där arbete lönar sig och där vi medborgare får vara med och välja skola, utbildning, sjukvård och äldreomsorg.

Det är vad jag kallar medborgarinflytande på hög nivå.

Låt oss inte gå tillbaka till ett samhälle där andra människor styr över oss.

N Eriksson