(rubrik saknas)

Är det svårt för en stadsarkitekt att planera in allt som behövs i en kummun? Om man utgår från individer i olika livssituationer så får man med allt. Alla bör få samma rättigheter och vi bör kunna samsas i vår kommun

I Solna råder koppeltvång, så det blir till att åka till Stockholm för att släppa hunden på hänvisade platser, vilket ökar trafiken. I Solna finns väldigt få rastplatser, vilket gör att hundägare rastar sina hundar tok för nära lekplatser och bollplaner, vilket inte är det ultimata, även om man plockar upp efter sig.

Så min önskan är fler rastgårdar. De behöver inte vara centralt placerade. Det finns en gammal fårhage ovanför Solna ridskola som inte används, rusta upp den så har ni en fungerande rastplats. Det finns även gammal fårhage bakom grusgropen vid Överjärva gård som kan rustas upp.