(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Grannens rökande gör min balkong obrukbar” den 5 juni:

Det är mycket som är irriterande och jobbigt. Tjoande morgonpigga barn, skällande hundar, ludd i torktumlaren griniga grannar och så vidare. Sådant får man acceptera om man vill bo i flerbostadshus. Varför inte helt sonika förbjuda tillverkningen av tobaksprodukter?

Förbud bygger på att de efterlevs och att det finns resurser att kontrollera lagbrytandet. Hur gick det till exempel med förbudet mot nedskräpning? Eller hur många hundägare har fått böter för att de inte har hunden kopplad? Eller cyklande på övergångstället?

Vilka åtgärder hade du tänkt vidta om din granne var förbjuden att röka på sin balkong? Röken försvinner ju och ni behöver väl inte vara på era balkonger samtidigt varje gång? Respekt och tolerans efterlyses i stället för förbud.