(rubrik saknas)

Hyser den största respekt och beundran för de som jobbar med väg och ledningsarbetena på Breviksvägen. Det krävs tålamod att ständigt få avbryta arbetsmoment för att släppa fram bussar och bilkaravaner. Arbetet tar ju givetvis längre tid också. Just därför borde man kanske lägga ned lite mer omsorg med provisorierna.

Det blir sämre och sämre ytor att köra på. Under ett så utdraget arbete måste mer energi läggas på att skapa någorlunda jämna vägytor att köra på. Förstår inte heller varför man började med att skrapa asfalt. Körbanan består nu av skrapade asfaltsytor och ojämt grus.

Den gamla beläggningen, som kunde legat kvar ett tag, var i alla fall bättre än den nuvarande, obefintliga.

Dålig tillfällig vägbana ersätter Breviksvägen