(rubrik saknas)

Jan Bergström, Hyresgästföreningen, anklagar mig för att hylla förstörelsepolitiken eftersom jag anser det rätt att riva Basaren 1 på Hantverkargatan och bereda plats åt 44 nya hyresrätter.

Det är väldigt konstigt att Hyresgästföreningen på Kungsholmen har som en av sina viktigaste frågor att motarbeta nya hyresrätter. Föreningens självklara mål borde vara att stärka hyresrättens roll och att öka nyproduktionen. Dessutom visar mätningar att Basaren inte är möjlig att bevara, huset är helt enkelt i för dåligt skick.

Bergström ger sken av att jag vill bebygga alla lediga plättar som finns. Så är det självklart inte. Stockholm är en grön stad och ska ta tillvara på de kvaliteterna.

Men i en storstad som är en av de snabbast växande i hela Europa är det självklart att en del tomma ytor kommer att bebyggas.

Ibland kan ett grönområde till och med berikas om delar av området bebyggs och den kvarvarande delen rustas upp och görs mer tillgänglig och attraktiv. Stockholm ska inte förstöras – men utvecklas och förbättras.