(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Vi som inte har båt kommer i andra hand” den 29 maj:

Vad menar du egentligen med att du kommer i andra hand? Att du inte kan gå på vatten eller förbi vinteruppställda båtar längs sidorna om gångvägen på ett skogs- och promenadområde, tillika cykelmotorväg, längs Årstaviken? Vattenspegeln glittrar där överallt. Om du vill ha park får du söka dig inåt, uppåt, mot land. Alla får plats!

Prata gärna med någon entusiastisk båtägare, de brukar vara jättetrevliga.