(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Grannens rökande gör min balkong obrukbar” den 5 juni:

Jag förstår dig i det du skriver, och jag förstår att du vill att din rökande granne slutar förpesta din lägenhet.

Det förslag du lämnar om att förbjuda rökning på balkonger är ett bra förslag. Förslaget är kanske lite svårt gällande de som inte tar sig ut längre än till balkongen och faktiskt är rökare. Men ett förslag till dig: prata med din rökande granne, du vet säkert vem det är, så kanske problemet för dig hade varit löst med detsamma!

Det brukar vara mycket lättare med öppen kommunikation grannar emellan och det brukar lösa sig rätt bra och snabbare än förslag till regering, insändare i tidning eller lappar i trapp. Ett litet tips bara. Lycka till!

Också granne