(rubrik saknas)

Mata fåglarna! Inte bara på vintern, de behöver näringsrik mat precis som vi människor. Kan du tänka dig en sommar utan dessa underbara djur som förgyller vår sommarvardag men sin sköna sång och sitt läte? Vilken katastrof! Skjut inte av vår natur, bevara den.