(rubrik saknas)

Sollentuna fotboll har efter två extra årsmöten inte fått det resultat man var ute efter. Vad gör man då? Jo, då utlyser man ett extra årsmöte till!

Orkar man hålla på tills man har fått ”rätt” utslag?

Före detta medlem