(rubrik saknas)

Sedan drygt 50 år bor jag under en stor del av sommarhalvåret och under helgerna i ett fritidshus sydväst om Åsättra by i Österåkers kommun. Jag kan tyvärr konstatera att den natur som omger huset mycket starkt har förändrats under senare år.

Utan att jag fått tillfälle att yttra mig beslutade kommunen att förlägga en motorcrossbana i min närhet som förutom bullret även innebar mycket stora ingrepp i naturen, som i dag ser ut som ett öde landskap. Motorcrossbanan används tisdags- och torsdagskvällar från klockan 17 och lördagar klockan 11–16. Vid flera tillfällen ännu längre, förmodligen vid större tävlingar.

Under senare år har också mycket stora kalhyggen skapats inom området, som ytterligare påverkat möjligheterna att vandra i skogen. Mycket sly har också huggits ner och ligger kvar på stigarna. Svamp- och bärplockning, orientering och utflykter i största allmänhet har blivit allt svårare att göra. Det här är inte ett privat problem, vi är många som bor i närområdet, som under decennier använts som friluftsområde av en stor allmänhet.

Känner kommunen något ansvar för denna utveckling? Jag vill inte gärna skriva under denna artikel med mitt namn, då jag förstår att andra som skrivit om samma problem utsatts för trakasserier.

Naturvän