(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Vi klarar oss utan Bråtegränd” den 11 september:

Självfallet är det inte sunkiga Bråtegränd som är en oas för Rågsvedsborna, utan friområdet i sin helhet. Varken ett industriområde, ett exklusivt villaområde eller höghus är lämpligt på Bråtegränd, som jag ofta promenerat förbi under mina trettio år som boende i Rågsved.

Om signaturen ”Före detta vänstersympatisör” läser samrådsredogörelsen från stadsbyggnadskontoret kan hon eller han begrunda den starka kritik mot byggplanerna som boende i Rågsved och närliggande stadsdelar har. Vänstern står ingalunda ensam i denna fråga.

Dessutom har lämpligheten att bygga bostäder i friområdet inklusive Bråtegränd ifrågasatts av klimatskäl och ekologiska skäl av tunga remissinstanser som Stockholms läns landsting tillväxt-, miljö- och regionplanering och Stockholms lokaltrafik.

Studentbostäder och andra hyresbostäder i främst allmännyttan vill vi gärna bygga. Gärna centralt mellan Rågsved och Högdalen längs en nyanlagd Rågsveds Allé på den överdäckade Magelungsvägen. Studenter i dag har både barn och familj, så de behöver också nära till t-banan!