(rubrik saknas)

I Värmdö finns 5 500 grundskoleelever. Drygt 1 000 väljer annan skola än den kommunala: Lemshaga, Lär, Grantomta eller skolor i Nacka. En halv mil extra skolväg per elev blir 500 mil om dagen eller 10 000 mil i månaden, drygt två varv runt jorden varje månad. Tusen elever i friskolor innebär också många tomma elevplatser i kommunen. Detta vill majoriteten i Värmdö lösa genom att stänga de egna skolorna, nu den i Munkmora. En skola som barnen kan gå eller cykla till. Tanken är att barnen ska skjutsas till Ekedalsskolan som redan i dagsläget är trångbodd. Det vill säga vi ska öka på elevresandet och tomma elevplatser ska betalas av föräldrarna i Munkmora genom att deras skola stängs. Eftersom Miljöpartiet är en del av den styrande majoriteten i Värmdö tycker de synd om sig själva som behöver administrera denna skolpolitik. Vi inom Socialdemokraterna känner mer sympati med Munkmoraföräldrarna och deras barn som ska utsättas för allt detta.