(rubrik saknas)

Vi vill speciellt tacka de ungdomar som vittnade och hjälpte vår dotter efter en mopedolycka den 14 juli. Man blir så glad att det finns så fina människor. Vi vill även tacka ambulanspersonalen, polisen och personalen på akuten på Huddinge sjukhus.

Alma Druzic och Afamia Elkhoury – ni är hjältar tillsammans med era kolleger på ”Hjälp i hemmet” i Huddinge. Tack för hjälp och stöd i alla lägen. Ni har fått mig att känna trygghet och mening i situationen trots min tuffa tillvaro.