(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Hur vill FP använda miljonerna den 25 september:

Conny Fogelström (S) brukar helt felaktigt beskriva Täby kommuns pensionsskuld som en ”tickande bomb”. När vi avsätter pengar för detta är det enligt honom aldrig tillräckligt.

Kommunen har också eftersatt fastighetsunderhåll, och Conny Fogelström vill gärna ge mer pengar till fastigheterna än majoriteten.

När nu årets överskott innehåller oväntade intäkter (här 29 miljoner) vill Conny Fogelström snabbt som ögat förbruka dessa på väl valda objekt. Kanske borde han i konsekvensens namn prioritera pensionsskuld och fastighetsunderhåll. Kanske tänker han använda samma pengar flera gånger?

När året går mot sitt slut ser vi bättre vilket överskott som finns och hur det i så fall kan hanteras.

Mats Hasselgren (FP)