(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Det behöver inte alltid vara 30 förbi Äppelviksskolan” den 11 september:

Alf, du har rätt i sakfrågan. Det vill säga att trafikanter inte respekterar hastighetsbegränsningen. Det är likadant på Tranebergsvägen förbi Alviksskolan. Men, du har missat en annan lika viktig sak. Det handlar inte enbart om säkerhet för barnen, utan även för oss boende beträffande buller från fordonstrafiken! Om man letar information om buller och störningar och läser på om detta, så tror jag att var och en blir varse om att tystnad är en bristvara i städer i dagens samhälle. Tyvärr. Att sänka hastigheten betyder ofta att även dB(A)-nivån sänks betydligt, och det är vi tacksamma för. Så respektera hastighetsbegränsningen även då barnen inte befinns i eller i närheten av skolan. Tack alla trafikanter!

Håkan