(rubrik saknas)

Jag delar Ulf Zachrissons uppfattning om att hastighetsändringarna i Järfälla är löjliga och inte borde ha införts. Jag tvivlar på att det speglar medborgarnas önskan.

Jag vill tillägga att ”trafikproppen” genom Barkarbybron snarast måste bort genom att en ny bro byggs. Det är inget alternativ att, som någon föreslagot, att använda pengarna till att rusta upp badhuset i Jakobsberg.

Trafiksituationen i Barkarby blir inte bättre av det.