(rubrik saknas)

Upplev gemenskapen vid rampen

Svar på insändare med rubriken ”Skateboardbana låter som en skjutbana” den 25 september: Till dig som störs! Tungelsta expanderar mycket just nu och vi måste hitta aktiviteter för våra barn och ungdomar. Vad stör dig mest? Ungdomar som klottrar och slår sönder busskurer eller ungdomar som faktiskt har någonting att göra på sin fritid?

Var glad att de äntligen finns en samlingsplats här. Eftersom du väljer att vara anonym kan jag inte hjälpa dig på något annat sätt att komma till rätta med dina funderingar än just så här.

Jag hoppas du kan ha mer överseende med att vi faktiskt är fler som ska kunna njuta och ha kul på vår fritid. Jag föreslår att du går till skejtparken någon dag och känner gemenskapen som finns där.

Ta med dig en termos och en kopp. Jag slår vad om att du kommer att ändra åsikt. Om det mot förmodan inte skulle hjälpa dig ser jag bara två alternativ, köp öronproppar eller flytta till ett lugnare ställe.

Parken kommer att utökas framöver med diverse aktiviteter för både ungdomar och vuxna. Hoppas du väljer att bli en del av gemenskapen i stället för att störa dig på oljud.