(rubrik saknas)

Svar till insändaren ”Öppna polisstationen och stäng av Facebook” den 11 september.

Eftersom Björn Molin nämner mitt namn i sin insändare angående polisen och Facebook vill jag svara så här: Jag kommer ihåg när jag var liten och allt var stängt under helgerna. På långfredagen spelades dessutom sorgemusik hela dagen på den enda radiokanalen. Detta har förändrats under tidens gång. I dag kan jag utan att tänka på öppettider slinka in i de flesta butiker oavsett vilken dag det är.

Polisen i Roslagen har två polisstationer, i Norrtälje och Täby, som är öppna dygnet runt. Det är bara att hälsa på. När som helst kan man kontakta polisen genom att ringa 11414 (112 vid akuta händelser).

I Åkersberga har man dessutom möjligheten att e-posta oss eller skriva något på Facebook.

Vi är ingen kommersiell institution utan en skattefinansierad myndighet som har att uppfylla politikernas krav med de medel som finns att tillgå. Jag vill ändå tacka dig för att du nämnde att vi har Facebook. Lite nytta gjorde ditt inlägg i alla fall.

Barbro Lundin