(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Alla har inte råd att spela basket i en klubb” den 18 september:

Det kanske inte framgick i mitt tidigare inlägg om det störande basketspelet på Åsötorget. Men det jag syftar på är inte Åsös elever, utan det är vuxna som håller på med sitt adrenalinstinna gapande och skrikande, och hela kvällarna dessutom. Alltså inte på skoltid.

Det här ska de syssla med någon annanstans och inte i ett bostadsområde.