(rubrik saknas)

Täby kommun vill att vi ska bo kvar hemma så länge som möjligt i vanliga bostäder. Men en mycket liten andel av dem är anpassade för en tillvaro när syn, hörsel och balans sviktar.

Man känner sig orolig och önskar ett tryggare boende. Äldreboendedelegationen, tillsatt av regeringen, presenterade ett förslag för två år sedan som såg ut att kunna bli verklighet i Täby: trygghetsboende.

Kommunen utlyste en tävling som byggbolaget Peab vann. Bygget är nu klart men flera fyrarumslägenheter har visat sig svårsålda. De anses för dyra. Insatsen är fyra och en halv miljon kronor och månadskostnaden drygt 6 000.

Kommunen skulle kunna få ner kostnaden genom att söka ett statligt investeringsstöd, till och med år 2014. Men då ska vissa kriterier vara uppfyllda: lägenheter av viss storlek och som är lämpliga för 70-plussare, gemensamhetsutrymmen, möjlighet till gemensamma måltider och bemanning av personal vissa tider. Vissa kommuner står för denna kostnad eftersom behovet av vårdboende kan minska.

Många pensionärer kan inte köpa dyra bostadsrätter. De föredrar en hyreslägenhet med mindre ansvar och för att slippa problem vid senare försäljning.

Gudrun Wijk