(rubrik saknas)

Kommunen har hittat ett nytt sätt att spara pengar. Man ska från och med nästa år införa ett tidsmätningssystem hos alla som har hemtjänst, vilket innebär att företaget som utför omsorgen endast får betalt för tiden de är hos vårdtagaren.

Då räknas alltså gångtiden mellan vårdtagarna bort helt. För företagen kommer det att innebära stora inkomstförluster, för personalen ett mer stressigt arbete och för vårdtagarna en sämre omsorg.

Man kan ju förstå att kommunen vill spara pengar inom detta område eftersom äldreomsorgen är dess största utgiftspost men ändå undra varför, med tanke på att sju hemtjänstföretag verksamma i kommunen, inklusive kommunens eget, har gått omkull i år.

Det lär inte bli bättre nästa år då inkomsterna för de företag som finns kvar kommer att minska (vilket de facto har skett i andra kommuner med samma tidsmätningssystem). Alltså, räkna med stor personalomsättning, ökad sjukfrånvaro på grund av stress och färre nöjda hemtjänstvårdtagare 2013, kära kommun.

Å andra sidan kommer ni att kunna spara massor av pengar, så att ni kanske kan sänka skatten på era egna löner, och det är väl det som är meningen också.

Undersköterskan