(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Ta hänsyn till oss allergiker” den 2 oktober.

Det är ju väldigt synd om dig som är så allergisk att du känner av en hund på en buss, även om hunden vistas bak i bussen.Men nu är det så att det är inte förbjudet att ha sin hund med på bussen, vilket är tur. Det som virvlar runt i en buss kommer inte bara från hunden på plats utan även från folk med djur hemma – pälshår hamnar på kläder och dylikt.

I dag finns det bra mediciner att behandla allergi med. Du skulle nog försöka med det så att vi kan åka tillsammans både djur och människor i bussen.

Är man svårt allergisk kan man också välja att åka taxi.