(rubrik saknas)

Läser i LT 21/8 att länsstyrelsen har beviljat Boghammars varv bygglov med upphävt strandskydd, då de menar att ”tomten saknar betydelse för allmänhetens friluftsliv”. Hur är detta möjligt? Lidingö stad lägger massor med pengar på att göra promenad möjlig utefter hela stranden från Baggeby till Agabryggan. Sedan kan man fortsätta att gå förbi Dalenum och genom Kappsta. Varför ska vi inte kunna få fortsätta promenad utefter stranden ända bort till Mölna? Det har länge varit irriterande att behöva gå en lång krok runt det nerslitna varvet. Vi vill kunna gå vid stranden! Fortsätt att överlaga detta dåliga beslut den som kan!