(rubrik saknas)

Kommentar till artikeln ”Rulltrappor i centrum undergräver vår hälsa” den 18 september.

Varför togs rullbandet vid H&M i Täby centrum bort? Vi som är handikappade med rullatorer, rullstolar och synnedsättningar har fått svårt att ta oss fram. Samma sak är det för barnvagnar och kundvagnar.

De hissar som finns är för få och har för stora avstånd mellan sig.

Ska Täby centrum bara vara till för de som tar sig fram utan hjul? Detta känns som en diskriminering av oss handikappade och barnvagnsägare.

Tur att Arninge finns! Där är det ännu lätt att ta sig fram med kundvagn, rullator, rullstol och barnvagn.

rullatorägare