(rubrik saknas)

Svar på insändare med rubriken: ”Låt inte Dalarö Skans bli ett nytt Rosenön” den 11 september: Dalarö Skans kan inte bli ett nytt Rosenön. Haninge har en fantastisk skärgård och många fina kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Dalarö Skans är en av dem. Regeringen har tillsatt en utredning om vilka byggnadsminnen i Sverige som eventuellt kan säljas och rapporten väntas vara klar i början av 2013. Det är inte ens säkert att Dalarö Skans kommer att stå på den listan.

Det Krystyna Munthe (S) kanske inte vet, är om det eventuellt blir en försäljning så kan det inte bli som på Rosenön, då Dalarö Skans räknas in som ett statligt byggnadsminne. Byggnadsminnen har starka skyddsregler och måste bevaras och får exempelvis inte rivas eller förstöras. Det känns därför irrelevant vem som äger Dalarö Skans då den kommer att bevaras vilket som.

Jag tror att Dalarö Skans har en enorm utvecklingspotential och kan vara en diamant i besöksnäringen i Haninge och vårt fina kulturhistoriska arv. Här måste vi som kommun vara med och skapa möjligheter för livskraft och fler företag och arbeten, inte köpa byggnader som ändå har skyddsregler. De pengarna satsar vi i stället bland annat på skola och våra äldre.

Dalarö skans får inte exploateras hårdhänt