(rubrik saknas)

Nyligen fattades beslutet om att införa stadens andra språkförskola för barn med grav språkstörning vid Brommaplan.

Språkstörning är ett ganska okänt funktionshinder, men som drabbar 1-2 procent av alla nyfödda barn. Utan rätt insatser riskerar barnen att få stora problem under sin skolgång och i sitt fortsatta liv, men med rätt insatser kan majoriteten av barnen gå vidare till vanlig skola. All forskning pekar på att barn med språkstörning är i stort behov av en specialanpassad förskola, där språkträning och behandling sker i nära samarbete med en pedagogisk verksamhet.

Sedan tidigare finns språkförskolan Bamse på Södermalm som visar på mycket goda resultat. Så många som 7 av 10 barn som slutar på Bamse går vidare till en helt vanlig skola, några behöver fortsatt stöd och några går till särskola.

Mot den bakgrunden är det mycket glädjande att fullmäktige beslutat om ytterligare en språkförskola i Stockholm. Språkförskolan kommer att utformas som en specialavdelning i en vanlig förskola vid Brommaplan, där kommunen ansvara för den pedagogiska verksamheten i samverkan med Landstinget som står för logopedinsatserna.

Glädjande beslut om speciell språkförskola