(rubrik saknas)

Slussen har aldrig fungerat för gångtrafiken under mark. Möjligen delvis för biltrafiken, men ändå mycket svårorienterat. Detta gäller även för gångtrafikanten i kulvertarna. Dessa är dessutom motsatsen till handikappanpassning med sina trånga trappor i Gula och Blå gången med sina förgreningar till Saltsjöbanans trappor. Dessutom är alla tre gångarna, även Gröna gången, för trånga och mörka. Inte underligt att fotgängarna hellre sneddar tvärs över körbanorna ovanpå, när gångalternativen är så obekväma, urinstinkande, nedklottrade och ensligt hotfulla i mörkret.