(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Vi arbetslösa har inte längre någon talan” den 25 september:

Jag håller med vad gäller arbetsgivare. Men att kravet för att få försörjningsstöd skulle vara att söka jobb tio timmar i veckan eller 20 stycken per månad stämmer inte. Det finns inget sådant krav i socialtjänstlagen. Har någon på förvaltningen krävt detta är det olagligt. Men av egen erfarenhet vet jag att stadsdelsförvaltning och nämnd tolkar lagen godtyckligt och utan individuell prövning. Vi arbetslösa har inte heller möjlighet till rättslig hjälp och det är skandal.

Vad alla trötta arbetslösa ska göra är att överklaga alla beslut som är olagliga och godtyckliga, igen och igen, enligt principen om droppen som urholkar stenen.