(rubrik saknas)

Tidigare har jag framfört beröm för ambitiös skötsel av kyrkogården. De två senaste åren synes dock något påtagligt skett.

Nu lämnas till exempel gräsmattan oklippt några centimeter från gravens nedsänkta planteringsyta. Runt graven växer gräset fritt och decimeterhögt. Därav ges också aktuella gravar ett ovårdat intryck.

Eftersom jag inte bor i närheten planterar jag växer som klarar sig under längre tid. När jag senast besökte graven, såg det anskrämligt ut, trots att växterna var oklanderliga.

Jag nödgades därför utföra en del av personalens arbete, klippa gräset. Det vore intressant med en kommentar ifrån kyrkogårdens ansvarige.