(rubrik saknas)

Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby, tycks nöjd med att tunnelbana till Täby blir verklighet först 2030. Hur många Täbybor håller med?

Skulle inte alla som bor nära Täby centrum tycka att det var mycket bekvämare att åka ända hem med t-bana till Täby centrum i stället för att byta till buss i Danderyd? Att slippa byta från Roslagsbanan till tunnelbanan vid Östra station när man ska in till stan?

Leif Gripestam är det kanske viktigaste hindret för att förlängd tunnelbana till Täby centrum ska bli verklighet i närtid. Han driver att det är viktigast att fortsätta höja kapaciteten på Roslagsbanan innan man börjar planera för tunnelbana till Täby/Arninge. Det betyder att man först ska investera cirka 6 miljarder kronor för att få 10-minuterstrafik i stället för 15-minuterstrafik på Roslagsbanan norr om Täby.

Alternativet är att använda dessa pengar till förlängning av röda linjen till Täby. Enligt Banverkets förstudie från 2009 skulle det kosta 7 miljarder kronor att bygga tunnelbana ända till Arninge med en byggtid på 8–10 år. En första etapp till Täby centrum skulle gissningsvis kosta hälften och ta hälften så lång tid. Med ett snabbt beslut skulle tunnelbana till Täby centrum kunna bli verklighet före 2020!

För de flesta Täbybor borde det vara prioriterat. En kapacitetsstark Roslagsbana behövs norr om Täby centrum, söderut behövs den bara som lokalbana. T-banan är mer kapacitetsstark, har tätare trafik, blir integrerad i det övriga spårnätet på ett sätt som den gamla smalspåriga Roslagsbanan inte kan bli och skulle minska de allvarliga miljöproblemen (buller, partiklar) från trafiken på Roslagsbanan och E18.

I sitt senaste nyhetsbrev argumenterar Gripestam för att man ska prioritera Roslagsbanan framför tunnelbanan. Låt oss ta en offentlig debatt i sakfrågan! Och ni som inte håller med Gripestam, hör av er till era folkvalda!

Birgitta Swedenborg nationalekonom, Danderyd