(rubrik saknas)

… är du som som tog med min plånbok jag glömt på bussen vid Jakobsberg och sprang efter mig. Du gjorde min dag!