(rubrik saknas)

Byggandet har tappat fart

behovet finns dock

uppenbart

Trångboddhet i lägenhet ger ökad nöd

ska byggandet få

samhällsstöd

Bostad bör va’ rättighet

inte bara

ett objekt för bankernas kvartalsintäkt