(rubrik saknas)

Det behövs en markerad cykelbana vid vägen utanför Trekantens servicehus. På gångvägen måste fortkörande cyklister och gångtrafikanter samsas om utrymmet.

Vidare fordras ett övergångsställe med trafikljus nära hållplats Trekanten.