(rubrik saknas)

Idealet vore om alla hade skötselavtal

Svar på insändaren ”Varför ser kyrkogården anskrämlig ut numera?” den 16 oktober: Det framgår ej vilken kyrkogård du menar men jag råder dig att kontakta skötselansvarig på den aktuella platsen för korrekt information. Det du beskriver låter dock som gravar utan någon form av skötselavtal. Gravägarna har då valt att ej betala för någon skötsel och därmed avsagt sig sådan och detta inkluderar gravrättens hela yta. Ägaren har valt att sköta graven själv, inklusive grästrimning. Om så ej görs ser det ut som du beskriver och det ser självklart tråkigt ut för närliggande gravar och idealet vore ju att alla har ett skötselavtal. Den övergripande gräsklippningen sträcker sig mellan gravarna och fram till gravrättens kant.