(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Gripestam största hindret för en t-bana” den 16 oktober:

Det pågår en debatt i länet om tunnelbanans utveckling. Allt fler förespråkar en utbyggnad till Nacka och röster höjs för att bygga ut även till Täby. Moderaterna anser att t-bana till Täby kan vara en bra lösning. Det är dock viktigt att vi hittar en kombination som gör att vi i nordost även får spårbunden kollektivtrafik väster ut mot Solna/Kista/Sollentuna.

Ett tunnelbanealternativ skulle därför kunna vara en ny linje från Odenplan via Karolinska, Solna station, Mörby, Täby Centrum till Arninge. Denna och ett antal andra alternativ såsom snabbspårväg, förlängning av röd linje och utveckling av Roslagsbanan till Odenplan utreds nu av landstingets trafiknämnd och bli klar nästa år.

Eftersom en utbyggnad kostar så mycket är det viktigt att få reda på vilket alternativ som ökar resandet mest effektivt till en kostnad som är hanterbar. Först när utredningen presenteras vet vi mer om detta.

Utbyggnad av spårbunden kollektivtrafik tar mycket lång tid. En tunnelbana till Nacka bedöms kunna vara på plats 2027–2032. T-bana till Täby tar sannolikt minst lika lång tid att bygga. Därför är det avgörande att den beslutade investeringen med åtta miljarder kronor i Roslagsbanan med dubbelspår, ny station i Arninge, depå och nya vagnar fortskrider snabbt. Utbyggnaden beräknas vara klar runt 2017. Då får vi 10-minutertrafik, kortare restid, och näst intill fördubblad kapacitet.

Något år in på 2020-talet ska Roslagsbanan vara förlängd från Vallentuna till Arlanda. De närmaste 20 åren kommer Roslagsbanan att vara nordostsektorns dominerande kollektiva transportmedel vid sidan av bussar. När t-bana debatteras handlar det om vad som ska utvecklas på längre sikt för att skapa kapacitetstark ny spårbunden kollektivtrafik till Täby och övriga nordostsektorn.

Leif Gripestam (M), ordförande i kommunstyrelsen