(rubrik saknas)

Läste att SL ska byta ut signalsystemet på röda linjen så att tågen ska kunna gå oftare. Då måste även de äldsta tågen bytas ut. Ska bli underbart att slippa de gamla tröskverken som låter så mycket att man inte ens kan tänka.