(rubrik saknas)

Du som tog min käpp, med ringklocka den 25 september på en affärsvagn vid Bauhaus i Norsborg: var god lämna den i Kundtjänst.

87åring utan käpp