(rubrik saknas)

Var ska vi gå då? Ni cyklar ju på trottoaren, där vi ska gå. Cykla rätt så vi kan gå rätt.

Jag tycker att förra veckans ”veckans buse”är en riktig busebuse. Varför ”plingar” ni inte innan ni kör förbi? Har man till exempel en hund så är det stor risk att den springer åt sidan, har man barn sker kanske samma sak. Så plinga gärna, även om det är svårt för en del att göra två aktiviteter samtidigt. Skärpning cyklister!

Jag delar din oro. Men du har utsett fel buse. Som gångare i det trafikomvandlade Sundbyberg delar jag nu trottoarer med både cyklister och bilister. Jag måste väja för andra gångare, jag måste korsa cykelbanan när jag kliver på bussen, när jag ska gå över gatan. Jag har inga ögon i nacken.

För dig, liksom som för bilister, gäller det elementära: När du cyklar på en gågata eller ett gångfartsområde är högsta hastigheten gångfart och du har väjningsplikt mot gående.

Mitt i den 16 oktober.