(rubrik saknas)

Trafiken på Gillevägen är sedan många år avstängd för genomfart mot Ältavägen/Planiavägen med hjälp av ett spårviddshinder. Det är jättebra. Men man har gjort en ”goddag yxskaft”-lösning genom att placera infarten till Sickla nya idrottshall/Sickla skola närmast spårviddshindret. På ”fel” sida. Det har inneburit att trafiken har ökat väsentligt, samtidigt som antalet barn som korsar Gillevägen på väg till skola/dagis också har ökat genom bygget av åtta flerfamiljshus på Gillevägen. Dessutom har man en sträcka av Gillevägen som helt saknar trottoar på ena sidan. Där bor flera barnfamiljer. Min femåring har en kompis där. Det är obehagligt att gå dit när man har trafiken i ryggen. Jag och många grannar har påtalat detta för kommunen vid flera tillfällen, och framför allt frågat varför i hela friden man inte planerat en infart till idrottshallen från Planiavägen när man ändå har planerat hela bygget. På Planiavägen finns ju bara kommersiella fastigheter. Inte några boende. Det finns ju redan en infart till en parkering från Planiavägen. Om man klipper hål i stängslet mot skolan från den är det bara att köra in. En infart från Gillevägen på andra sidan spårviddshindret skulle också vara busenkel att fixa direkt från rondellen. Vi får bara svävande svar om att ”det pågår diskussioner om alternativ infart”, men inga konkreta svar. Hur kan man bygga nåt så här stort utan att planera infart och parkering? Det känns som att dom vill mörka bort det.

Trafiken på Gillevägen behöver begränsas