(rubrik saknas)

Kommunen har sedan i våras ändrat parkeringsförfarandet i området Månadsvägen/Veckovägen. Nu måste man flytta sin bil var 24:e timme vilket innebär kallstarter och en massa onödiga avgaser. Dessutom är datumparkering införd pga gatusopning.

Snälla kommunen, ni sopar två gånger per vår och höst. Nog för att vinterväghållningen ska fungera men att bötfälla allt och alla sex minuter efter datumet faller ut mitt på sommaren är rent och skärt ocker. Ni vill ha in mer pengar till kassan helt enkelt. Vi i Västerby kräver en ändring snarast!