(rubrik saknas)

Samhället är i behov av en attitydförändring vid Järvafältet. Det finns ingen plattform som är tillgänglig för den stora allmänheten för att kunna ta del av och påverka de politiska beslut som tas i området. Inte heller är man tillräckligt informerad för att man ska kunna bli delaktig.

Ökat engagemang från medborgarnas sida efterfrågas, men lite görs från beslutfattarnas sida för att stödja detta. I stället kommer nedläggningar, utförsäljningar och pikanta löneökningar som tär av en budget som egentligen var avsedd för medborgarna. Samtidigt som de flesta inte har koll eller möjlighet att förstå hur beslutsfattandet går till, ökar glappet mellan väljare och folkvalda.

Ungdomar och vuxna vill kanske tycka till och påverka dagordningen, men är kanske inte medvetna om hur. Det kräver ansträngningar från politikernas sida.

Jag efterfrågar att politikerna börjar anstränga sig för att inte bara öka insynen, utan även för att förbättra kontakten med väljarna som har röstat in dem på diverse poster. Vi vet att politiker har tillräckligt inflytande för att påverka beslut av sådant slag som vi annars inte har tillgång till.

Och vi vill veta vart vi kan vända oss och vad vi själva kan göra.