(rubrik saknas)

Jag tycker att det är konstigt att en del förespråkar tunnelbana som något universellt botemedel på alla investeringar som behöver göras för att kollektivtrafiken i Stockholms län ska matcha befolkningsökningen. Är det inte så att buss, lokalbanor, pendeltåg, spårvagn samt tunnelbana ska ses som ett sammanhållet system? En del verkar tycka att vi ska ha tunnelbana överallt. Är det inte så att övriga trafikslag är minst lika bra eller till och med bättre på en del ställen?