(rubrik saknas)

Inför folkomröstningen den 23 september sa kommunledningen att man inte skulle acceptera folkomröstningens utslag om det inte var ”drygt 50 procent” valdeltagande.

Mycket riktigt, den borgerliga kommunledningen tänker ignorera folkomröstningens tydliga nej och därmed folkets vilja i frågan. Vi i Vänsterpartiet och Ung Vänster lyckades tillsammans med Miljöpartiet, Socialdemokraterna, PRO och DHR mobilisera 7 939 människor att gå och rösta nej och det är deras vilja som kommunledningen nu bortser ifrån.

Den borgerliga kommunledningen bekräftar nu en djupt osolidarisk och omänsklig politik som ökar klassklyftorna i samhället.

Dessutom tillskriver kommunledningen dem som inte gick och röstade en makt som inte står i proportion till deras deltagande, alltså de som inte gick och röstade avgjorde utgången på folkomröstningen och inte de som faktiskt gick och röstade. Detta är en mycket märklig maktbalans som inte gynnar demokratin utan snarare ett dåligt valdeltagande.

Vi från Vänsterpartiet och Ung Vänster menar att ett nej är ett nej, i alla lägen!

Marcus Obligado

Ung Vänster Tyresö

Ann Hermansson

Vänsterpartiet Tyresö

Ett nej är ett nej