(rubrik saknas)

Årsta holmar är unika – en speciell skärgårdsmiljö där flera arter som duvhök, kattuggla och bäver kan finna ett stycke skyddad mark mitt inne i Stockholm. Vi socialdemokrater vill inte exploatera sönder dessa öar och avvisar därför det borgerliga förslaget att bygga en permanent bro till de i dag avskärmade holmarna. Ett hårt besökstryck skulle riskera att få svåra konsekvenser för det värdefulla växt- och djurlivet på öarna.

Stockholm blir rikare av att vi har orörd natur så nära det brusande stadslivet. Låt oss fortsätta att njuta av denna pärla – även om det får ske några meter ifrån.

Just för att Stockholm snabbt får nya invånare behöver vi förutom att bygga fler bostäder också slå vakt om våra omistliga naturvärden, värna och vidareutveckla det som gör Stockholm till en fantastisk huvudstad.

Vi vill göra Årsta holmar till naturreservat, och ge dem skydd från förstörande exploatering.

De borgerliga planerar att använda 40 miljoner kronor för att bygga bron. Det är att slösa med skattebetalarnas pengar! De skulle kunna användas till att bland annat rusta våra parker och göra vår stadsdel bättre – inte sämre.