(rubrik saknas)

I många år vi kommit med önskemål om att flexbussen ska trafikera Astrakangatan 81–117. I detta område finns många äldre runt 80 år som försöker klara sig utan hemtjänst eller färdtjänst. En del som använder käpp eller kryckor skulle upskatta att få åka med den ”lilla bussen” med sina kassar och efter uträttade ärenden i centrum.Speciellt nu när vintern kommer med snö och halka.

Backen upp är tung när man är äldre. Har noterat att det på Enspännargatan finns tre hållplatser för den här linjen. Ingen av dessa är till nytta för de boende på Astrakangatan.

Ser tacksamt fram emot en snabb behandling av detta ärende, då våra behov har blivit större med åren. Det borde inte vara en omöjlighet.