(rubrik saknas)

Angående artikeln ”Husägare rasar över sopskandal” den 23 oktober:

Jag läste uttalandet från borgarrådet Ulla Hamilton (M) beträffande felaktiga vikter på sopor. Hon säger att ”antalen klagomål är låg i förhållande till antalet kunder”.

Ja, räknar man på det sättet så ser det ju bra ut. Men nu är det ju så att det bara är någon procent eller promille av kunderna har gjort sig omaket att väga soporna.

Räknar man alltså endast på det antal kunder som vägt soporna så blir nog procentsiffran på klagomålen helt annorlunda!

Det är klart att alla som inte har vägt soporna, vilket är flertalet, inte klagat!