(rubrik saknas)

För dem med tonårsbarn borde det inte vara en överraskning att den biologiska klockan förändras i puberteten. Enligt en studie i USA blir det då fysiskt svårare att stiga upp på morgonen. Det här ger många tonåringar sömnproblem.

Sömnforskaren Gaby Badre har studerat svenska ungdomar och menar att problemet förstärks av att de sitter uppkopplade på kvällen, antingen på datorn eller via mobilen. Det här orsakar både stress och svårigheter att koppla av.

Men eftersom så mycket socialt umgänge sker över nätet vore det orimligt att tvinga elever att koppla ner.

Samtidigt riskerar alltså en hel generation sin hälsa på grund av de tidiga skoldagarna.

Gaby Badre har kommit fram till att en tredjedel av de gymnasieelever han studerat inte bara lägger sig för sent och sover för lite, utan även förskjuter dygnet.

Det leder naturligtvis till att de presterar sämre och får lägre betyg än en utvilad elev skulle få.

Den nuvarande skoldagen är baserad på medeltida klosterrutiner, samt lärarnas arbetstider, med bortförklaringen att en tidig start på morgonen ger mer tid på eftermiddagen åt läxläsning och eventuella aktiviteter. Men vad den i stället åstadkommer är att man är trött på lektionerna och får en eftermiddag som är mindre effektiv än den hade kunnat vara.

En lösning är att starta skoldagen senare så att fler elever får chans att sova ut. Det skulle leda till högre engagemang i skolan och högre betyg. För samhället skulle det innebära ett bättre nyttjande av de resurser som läggs på utbildning.