(rubrik saknas)

Det har lagts ner mycket pengar på att anordna rabatter och belysning utmed Grimstas gångvägar, men inte ett enda farthinder!

På gångvägarna mellan Silversmedsplan och Gulddragargränd kör mopedister som galningar och kan komma upp i mycket höga hastigheter. Ett par mindre väggupp skulle effektivt kunna hindra detta.

Utmed gångvägen ligger dels Grimstaskolan men också förskolan Mullvaden. Föräldrar går ofta med sina barn på vägen men många barn går också till och från skolan själva. Ta tag i detta nu, innan någon blir skadad!