(rubrik saknas)

Hösten 2011 lovade centerns borgarråd att i budgeten för 2012 kommer det att finnas pengar avsatta för att skapa ett naturreservat i området Kyrkhamn/Lövsta. Trots ivriga påstötningar från många så har inga planer för naturområdets utbredning presenterats och det ryktas om att det inte blir av under budgetåret.

Kanske är det alliansens intresse att bebygga Kyrkhamn/Lövstaområdet som är orsaken till förseningen. Centerns röst i alliansen är inte stark utan kan få stå tillbaka för de större och mer röststarka parterna i pakten.

Ser man på de inriktningsbeslut och policydokument som alliansen har producerat om Kyrkhamn/Lövsta så är detta ett av de områden alliansen vill ha som expansionsområde för bebyggelse, både vad gäller bostäder och industrianläggningar.

Den troliga utvecklingen av alliansens politik för området är alltså bebyggelse. I dag är det ett natur- och friluftsområde för cirka 70 000 människor som bor i Hässelby–Vällingby.

Som lök på laxen vill alliansen undersöka möjligheten att bebygga området Riddersvik med 150 lägenheter. Detta skulle innebära att park- och naturområdena Riddersvik, Kyrkhamn/Lövsta snart är ett minne blott. Järfälla kommun har sagt upp arrendet av skjutbanan i Lövsta och påbörjat byggandet av Viksjöleden, uppenbart ett led i att när skjutbanas arrende upphör så ska det byggas också där. Fråga är om invånarna i Hässelby–Vällingby vill få dessa områden kraftigt exploaterade. Vill vi acceptera detta, ska områdena Kyrkhamn/Lövsta och Riddersvik bebyggas som alliansen vill.

Tycker du som jag att detta är icke förnuftigt och fel, kontakta då det parti du röstade på i senaste valet och påverka, kanske rösttrycket gör att förnuftet till slut vinner.

Miljöpartiet vill behålla dessa områden som ett naturreservat för invånarna så att närheten till naturen bibehålls, stockholmare behöver ha dessa oaser som en motpol till all betong som finns i vår närhet. Grönt är skönt!