Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Vandaliseringen som på senare tid skett vid flera förskolor i kommunen är en viktig fråga att lyfta upp.

Både föräldrar till barn och ungdomar samt politiker måste ta problemet på fullt allvar. Det som inte kan värderas med pengar är föräldrarnas känslor av oro för att lämna sina barn på vandaliserade förskolor.

För att komma till bukt med detta problem krävs ett samarbete mellan föräldrar, förskolor/skolor och inte minst kommunens politiker. Som föräldrar till ungdomar kan vi göra skillnad genom att finnas tillgängliga för dem och veta vad de sysslar med på fritiden.

Vandalisering är ett tecken på att våra ungdomar upplever sig rastlösa och att de möjligtvis söker spänning. Färre fritidsaktiviteter kan betyda ökad kriminalitet och vandalisering.

Ett steg till att minska vandaliseringen kan vara att erbjuda kvälls- och nattöppna fritidgårdar, där verksamheten sker på ungdomarnas villkor. Om verksamheten sker utifrån ungdomarnas krav och vilja blir fritidsgårdsverksamheten mer attraktiv för ungdomarna.

På kommunens hemsida framgår att ungdomsgårdar finns i olika delar av kommunen. Men, frågan är vad ungdomarna erbjuds att sysselsätta sig med där, samt i vilken omfattning tillgängligheten erbjuds?

Samhällets resurser går till att åtgärda skadegörelse, i stället för att satsa på långsiktiga åtgärder av förebyggande karaktär, som faktiskt ungdomsgårdar innebär.

På Järfälla kommuns hemsida framgår att ”Järfälla ungdomsråd” finns för ungdomarna. Men detta kanske inte ungdomarna har kännedom om och därför blir den politiska uppgiften mer komplex.

Ge den här frågan mera tid och engagemang för att vi inte ska behöva vistas i ett samhälle där många går otrygga. Alla berörs av denna fråga.

Dagens barn är morgondagens ungdomar.